Compania de Apă SA Buzău a prezentat în data de 26.04.2023, în cadrul unei întâlniri publice desfașurate la Primăria Cislău, stadiul de implementare al contractului de lucrări CL6 ce cuprinde lucrări de modernizare și reabilitare a infrastructurii de apă desfășurate în 10 Unități Administrativ Teritoriale din județul Buzău (Nehoiu, Merei, Vernești, Măgura, Mânzălești, Chiojdu, Calvini, Pătârlagele, Cislau și Viperești).

Contractul de lucrari CL 06 – Execuție și reabilitare foraje în localitățile: Calvini și Izvoru Dulce, execuție și reabilitare stații de captare/tratare apă potabilă/ gospodării de apă în localitățile: Calvini, Cislău, Buda Crăciunești, Mânzălești, Chiojdu, Măgura, Sărata Monteoru și reabilitare rezervoare Sărata Monteoru și Nehoiu” face parte din amplul proiect de investiții intitulat “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Buzău” finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 ( POIM ).

Scopul întâlnirii a fost de a informa părțile vizate, Autoritățile Publice Locale și locuitorii din zonele de implementare ale contractului CL6, despre complexitatea lucrărilor, stadiul de execuție și măsurile de diminuare ale disconfortului temporar creat pe parcursul derulării lucrărilor. La întâlnire au participat reprezentanții UAT – urilor beneficiare ale investițiilor derulate prin CL6, cât și membrii comunității locale.