PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BUZĂU, ÎN PERIOADA 2014-2020
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 – Etapa I
Proiect cofinanțat din Fondul European de dezvoltare Regionala prin Programul Dezvoltare Durabila 2021-2027 – Etapa II

Loading...
15,8%

Progres fizic

9,93%

Progres financiar

Prezentarea Proiectului

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU implementează proiectul intitulat “Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Buzău, în perioada 2014-2020” cod SMIS 2021+ 319869 implementat in 2 etape finanțate astfel:

 • Etapa I, finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,   finalizată de beneficiar la 31.12.2023, a beneficiat de o finanțare totală de 104.729.864,25 lei, din care contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene a fost de 69.808.336,69 lei.
 • Etapa II, finanțată prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027, cu o valoare totală de 1.591.351.696,62 lei, din care contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene este de 1.071.669.905,71 lei.
 • Data de finalizare a Etapei II a proiectului  este 31.12.2027.

Obiectivele Proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi canalizare în localităţile din aria proiectului, în vederea îndeplinirii obligaţiilor stabilite prin Tratatul de Aderare şi Directivele Europene relevante

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

 • Îmbunătăţirea calităţii apei prin:

  • creşterea gradului de conectare a populaţiei la reţeaua de alimentare cu apă;
  • alimentarea cu apă potabilă la standardele de calitate stabilite prin legislaţie;
  • creşterea gradului de siguranţă în funcţionarea sistemului;
  • reducerea pierderilor de apă.
 • Îmbunătăţirea colectării şi tratării apei uzate prin:

  • extinderea reţelelor de canalizare existente;
  • înfiinţare reţele de canalizare în aglomerările rurale cu peste 2000 p.e.;
  • realizarea de staţii pompare apă uzată şi de reţele refulare aferente acestora;
  • construcţia de staţii de epurare tratarea şi valorificarea nămolului deshidratat