PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BUZĂU, ÎN PERIOADA 2014-2020
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Loading...
43 KM

Retea de distributie
apa potabila/km

0 KM

Retea de canalizare
/km

Prezentarea Proiectului

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU implementează proiectul intitulat “Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Buzău, în perioada 2014-2020” finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, cod SMIS 133649.

Obiectivele Proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi canalizare în localităţile din aria proiectului, în vederea îndeplinirii obligaţiilor stabilite prin Tratatul de Aderare şi Directivele Europene.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

 • Îmbunătăţirea calităţii apei prin:
  – creşterea gradului de conectare a populaţiei la reţeaua de alimentare cu apă;
  – alimentarea cu apă potabilă la standardele de calitate stabilite prin legislaţie;
  – creşterea gradului de siguranţă în funcţionarea sistemului;
  – reducerea pierderilor de apă.

 • Îmbunătăţirea colectării şi tratării apei uzate prin:
  – extinderea reţelelor de canalizare existente;
  – înfiinţare reţele de canalizare în aglomerările rurale cu peste 2000 p.e.;
  – realizarea de staţii pompare apă uzată şi de reţele refulare aferente acestora;
  – construcţia de staţii de epurare, tratarea şi valorificarea nămolului deshidratat.