Prestator: Asocierea Eptisa România S.R.L. – Eptisa Servicios de Ingenieria SL, reprezentată de Liderul de Asociere Eptisa România S.R.L.

  • Valoare contract: 35.864.652 lei, fără T.V.A.
  • Durata execuție contract: 60 luni

Obiectivul general al acestui contract îl reprezintă furnizarea de Asistență Tehnică către Entitatea Contractantă, sub forma serviciilor de managementul proiectului și supervizare pentru contractele de lucrări în vederea atingerii următoarelor obiective specifice:

  • Revizuirea Master Plan-ului existent în vederea definirii programului investițional pe termen scurt, mediu și lung (pentru o perioadă de cel puțin 20 de ani de la data finalizării Proiectului), cât și actualizarea devizului general al proiectului.
  • Asigurarea vizibilității proiectului major de dezvoltare regională a infrastructurii de apă și apă uzată și implementarea măsurilor de informare și publicitate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE Nr. 1303/2013 și Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020.
  • Implementarea GIS pentru sistemele de apă și canalizare Râmnicu Sărat, Nehoiu și Pătârlagele și modelare hidraulică pentru sistemul de apă și canalizare Nehoiu.
  • Îndeplinirea rolului de Inginer/Supervizor pentru contractele de lucrări și asigurarea de Asistență tehnică pe întreaga durata de derulare a contractului de servicii privind implementarea lucrărilor și în Perioada de Garanție.

Progres fizic la 31.03.2024: 14,02%
Progres financiar la 31.03.2024: 16,39%

  • Prestator: Agenția de Audit Financiar – AFIL SRL
  • Valoare contract: 623.800 lei, fara TVA
  • Durata executie: 60 luni
  • Obiectivul general al contractului este prestarea serviciilor de audit financiar respectiv, auditarea tuturor activităților Proiectului, a inregistrărilor și a conturilor acestuia, conform legislației în vigoare și cerintelor finanțatorului pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Buzau, în  perioada 2014-2020”.