Data semnare contract: 24.04.2023

 • Valoare contract: 129.991.829,70 lei, fără TVA
 • Durata de execuție – 18 luni
 • Durata perioadei de garanție: 60 luni (de la recepția la terminarea lucrărilor)
 • Constructor: Asocierea Euskadi SRL – Antrepriză Montaj Instalații SA – Tubular Tehno Sistem SRL
 • Stadiu contract: contract aflat in execuție

În cadrul contractului se vor executa în Municipiul Buzău următoarele lucrări:

Sistemul de alimentare cu apă:

 • Reconfigurare aducțiune apă brută – 11,842 km;
 • Reconfigurare retea de distribuție apă potabilă – 24,976 km și 21 branșamente la punctele de ridicare a presiunii, cu o lungime de 1,5 km;
 • Reabilitare stație de pompare apă potabilă în cadrul Gospodăriei de Apă Crâng

Sistemul de canalizare:

 • Optimizare rețea de canalizare – 3,576 km;
 • Reabilitare canal by-pass existent al Stației de Epurare – 0,707 km;
 • Extindere rețea de canalizare – 2,624 km;
 • Stații de pompare apă uzată – 3 bucați și conductă de refulare – 0,7 km.

Progres fizic la 31.03.2024: 34%
Progres financiar la 31.03.2024: 23%

Data semnare contract: 05.08.2022

 • Valoare contract: 122.143.722,40 lei, exclusiv T.V.A.
 • Durata de execuție – 24 luni
 • Durata perioadei de garanție: 60 luni (de la recepția la terminarea lucrărilor)
 • Constructor – Asocierea NESS PROIECT EUROPE SRL – MONTIN SA.

Stadiu contract:

 • contract aflat in execuție

U.A.T.-uri beneficiare ale invesțiilor:

 • U.A.T. Merei
 • U.A.T. Pietroasele
 • U.A.T. Buzău.

În cadrul contractului se vor executa în următoarele lucrări:

 • Extindere rețea de canalizare (inclusiv racorduri) – 89,9 km
 • Colector – 3,1 km
 • Stații de pompare apă uzată menajeră (noi) – 43 buc
 • Conducte de refulare apă uzată menajeră (noi) – 30,1 km
 • Instalație de tratare nămol la stația de epurare existentă din Municipiul Buzau – 1 buc

Progres fizic la 31.03.2024: 11,5%
Progres financiar la 31.03.2024: 14.67%

Data semnare contract: 05.10.2022

 • Valoare contract: 101.705.360,86 lei, exclusiv TVA
 • Durata executie: 30 de luni
 • Durata perioadei de garanție: 60 luni (de la recepția la terminarea lucrărilor)
 • Constructor: Asocierea Construcții Erbașu S.A. & Concas S.A., Lider Asociere: Construcții Erbașu S.A.

Stadiu contract:

 • contract aflat in execuție

U.A.T.-uri beneficare ale invesțiilor:

 • U.A.T. Beceni,
 • U.A.T. Cernătești,
 • U.A.T. Săpoca.

În cadrul contractului se vor executa în următoarele lucrări:

 • Extindere rețea de canalizare – 94 km;
 • Colector – 0,26 km;
 • Stații de pompare apă uzată menajeră – 34 buc;
 • Conducte de refulare apă uzată menajeră – 15,6 km;
 • Extindere capacitate stație de epurare in localitatea Beceni – 1 buc;

Progres fizic la 31.03.2024: 5%
Progres financiar la 31.03.2024: 3,86%

Data semnare contract: 19.04.2023

 • Valoare contract: 114.758.630 lei, fără TVA
 • Durata executie: 30 de luni
 • Durata perioadei de garanție: 60 luni (de la recepția la terminarea lucrărilor)
 • Constructor: Asocierea Troia Premium Construct S.R.L- Hydrostroy AD, având Lider de asociere Troia Premium Construct S.R.L

Stadiu contract: contract aflat in execuție

U.A.T.-uri beneficare ale invesțiilor:

 • UAT Cislău
 • UAT Puiești
 • UAT Siriu
 • UAT Râmnicu Sărat

În cadrul contractului se vor executa următoarele lucrări:

 • Extindere rețea de canalizare – 80,7 km
 • Conducte de refulare – 9 km
 • Stații pompare apă uzată – 30 buc.
 • Stații de epurare noi în localitățile Colțu Pietrii și Dăscălești – 2 buc.
 • Extindere stație de epurare existentă în localitatea Cislău – 1 buc.
 • Bazin de retenție în incinta SEAU Râmnicu Sărat – 1 buc.

Progres fizic la 31.03.2024: 1,50%
Progres financiar la 31.03.2024: 0,00%

Data semnare contract: 16.06.2022.

 • Valoare contract: 94.728.339 lei, exclusiv TVA
 • Durată execuție: 30 de luni
 • Durata perioadei de garanție: 38 luni (de la recepția la terminarea lucrărilor)
 • Constructor: Asocierea Coral S.R.L. – Pet Communications S.R.L. – Protehnic Instal Hvac S.R.L., reprezentată de Liderul de asociere: Coral S.R.L.

Stadiu contract:

 • contract aflat in execuție

U.A.T.-uri beneficiare ale invesțiilor:

 • U.A.T. Râmnicu Sărat,
 • U.A.T. Valea Râmnicului,
 • U.A.T. Topliceni,
 • U.A.T. Grebănu,
 • U.A.T. Puiești.

În cadrul contractului se vor executa următoarele lucrări:

 • Execuție foraje noi – 44 buc
 • Extindere si reabilitare captare cu dren – 1 buc
 • Reabilitare și extindere conductă de aducțiune / transport/legatura nouă – 43,7 km
 • Conducte de descarcare in emisar/evacuare apa spalare – 3,5 km
 • Stații de clorinare noi – 7 buc
 • Statii de tratare noi – 2 buc
 • Reabilitare și extindere stații de tratare – 1 buc
 • Stații de pompare noi – 10 buc
 • Reabilitare și construcție rezervoare de înmagazinare – 13 buc
 • Extindere rețea de distribuție – 0,6 km

Progres fizic la 31.03.2024:26,00%
Progres financiar la 31.03.2024:10,68%

Dată semnare contract: 18.03.2022

 • Valoare contract: 82.180.375,93 lei, exclusiv T.V.A.
 • Durată execuție: 29 de luni
 • Durata perioadei de garanție: 37 luni (de la recepția la terminarea lucrărilor)
 • Constructor: Asocierea Coral S.R.L.–Pet Communications S.R.L. – Protehnic Instal Hvac S.R.L., reprezentată de Liderul de asociere: Coral S.R.L.

Stadiu contract: contract aflat in execuție

U.A.T.-uri beneficare ale invesțiilor:

 • U.A.T. Nehoiu
 • U.A.T. Merei
 • U.A.T. Vernești
 • U.A.T. Măgura
 • U.A.T. Mânzălești
 • U.A.T. Chiojdu
 • U.A.T. Calvini
 • U.A.T. Pătârlagele
 • U.A.T. Cislău
 • U.A.T. Viperești

În cadrul contractului se vor executa următoarele lucrări:

 • Execuție și reabilitare foraje – 14 buc
 • Reabilitare captare de suprafață – 1 buc
 • Reabilitare deznisipator – 1 buc
 • Reabilitare și extindere conductă de aducțiune / transport – 59,9 km
 • Stații de clorinare noi – 11 buc
 • Reabilitare și extindere stații de tratare – 2 buc
 • Reabilitare și construcție stații de pompare – 6 buc
 • Reabilitare și construcție rezervoare de înmagazinare – 11 buc

Progres fizic la 31.03.2024: 65,50%
Progres financiar la 31.03.2024: 49,16%

 • Data semnare contract: 27.12.2023
 • Valoare contract: 27.651.814 lei, fara TVA
 • Durata executie: 41 luni
 • Perioada de garantie: 36 luni
 • Constructor: Siemens SRL

Contractul constă în proiectare și execuție de lucrări necesare pentru realizarea Dispeceratelor  Regionale SCADA pentru apă potabilă și canalizare-epurare, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor.

Lucrările de constructie pentru realizarea Dispeceratelor  Regionale SCADA includ:

 • Activitatile de proiectare conform prevederilor legislatiei in vigoare, inclusiv elaborarea Proiectului Tehnic, a documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei, a documentatiei pentru obtinerea autorizatiilor de constructie si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor
 • Lucrari de constructie pentru Dispeceratele zonale.

Beneficiarii acestui contract si ai intregului proiect vor fi locuitorii  din  17 Unități Administrativ Teritoriale (U.A.T.) care momentan nu beneficiază de sisteme de distribuție a apei potabile sau au o acoperire parțială a serviciului și locuitorii din 16 U.A.T.-uri care, momentan, nu beneficiază de sisteme de colectare a apei uzate sau acoperirea acestui serviciu este doar parțială.

Progres fizic la 31.03.2024: 0,00%
Progres financiar la 31.03.2024: 0,00%

 • Data semnare: 18.04.2024
 • Valoare contract: 112.637.887,42 lei fara TVA
 • Durata de executie: 30 luni
 • Perioada de garantie a lucrarilor: 36 luni
 • Constructor: Asocierea CONCAS SA – CORNELL’s FLOOR SRL – HlDRONlC SRL – ROMOIL 2003 SRL

Stadiu: contract aflat in executie

U.A.T.-uri beneficare ale invesțiilor:

 • UAT Cislău
 • UAT Cernătești
 • UAT Merei
 • UAT Viperești
 • UAT Mânzălești
 • UAT Lopătari
 • UAT Calvini
 • UAT Nehoiu
 • UAT Vernești

În cadrul contractului se vor executa următoarele lucrări:

Sistemul de alimentare cu apă:

 • Extindere sistem de distributie apă – 84,17 km
 • Reabilitare sistem de distribuție apă – 10,35 km
 • Stații de pompare noi – 18 buc 

Sistemul de canalizare:

 • Extindere sistem de canalizare – 33,6 km
 • Înființare colector – 7,5 km
 • Stații de pompare apă uzată – 16 buc
 • Conducte de refulare – 9,5 km

Progres fizic la 31.03.2024: 0,00%
Progres financiar la 31.03.2024: 0,00%

 • Valoare contract: 134.491.841,22, fara TVA
 • Durata de executie: 912 zile
 • Perioada de garantie: 60 luni
 • Antreprenor: Asocierea Bog’Art SRL – Consim Invest SRL

Beneficiarii investiilor aferente CL9:

 • U.A.T. Grebănu ( Grebănu, Homești, Plevna, Zaplazi, Livada, Livada Mică)
 • U.A.T. Valea Râmnicului ( Valea Râmnicului, Oreavu, Rubla)
 • U.A.T. Topliceni ( Topliceni,Posta, Băbeni, Răducești)

In cadrul contractului se vor executa următoarele lucrări:

U.A.T. Grebănu ( Grebănu, Homești, Plevna, Zaplazi, Livada, Livada Mică)

 • Extindere rețele de apă- 7,5 km
 • Reabilitare rețele apă- 23,3 km
 • Extindere rețele de canalizare și conducte de refulare- 30,9 km
 • SPAU – 6 buc

U.A.T. Topliceni ( Topliceni, Posta, Băbeni, Răducești)

 • Extindere rețele apă- 15,9 km
 • Reabilitare rețele apă- 3,9 km
 • Extindere rețele canalizare și conducte de refulare- 33,9 km
 • SPAU – 11 buc

U.A.T. Valea Râmnicului ( Valea Râmnicului, Oreavu, Rubla)

 • Extindere rețele apă – 322 m
 • Reabilitare rețele apă – 7,1 km
 • Extindere rețele canalizare și conducte de refulare – 33,4 km
 • SPAU – 4 buc.

Progres fizic la 31.03.2024: 0,00%
Progres financiar la 31.03.2024: 0,00%

 • Valoare contract:  89.474.911,75 lei, exclusiv T.V.A
 • Durată de execuție:  30 luni
 • Perioada de garanție:  36 luni
 • Antreprenor: Asocierea Keyboard SRL – Hydrostroy AD.

Investițiile din cadrul acestui contract se vor executa in 3 UAT-uri din județul Buzău, respectiv:

 • UAT Râmnicu Sărat ( Municipiul Râmnicu Sărat)
 • UAT Patarlagele (Valea Sibiciului, Valea Lupului, Valea Viei, Muscel, Mărunțișu, Sibiciul de Sus, Lunca, Poienile)
 • UAT Măgura (Măgura).

Principalele investiții ce se vor realiza cuprind urmatoarele lucrari:

UAT RAMNICU SARAT :

 • Extindere sistem distribuție apa: 0,249 Km
 • Reabilitare sistem distribuție apa: 11,903 Km
 • Extindere sistem canalizare: 8,792 Km
 • Reabilitare sistem canalizare: 1,096 Km

UAT PATARLAGELE:

 • Extindere sistem distribuție apa: 24,297 Km
 • Extindere sistem canalizare: 35,116 Km

UAT MAGURA

 • Extindere sistem distribuție apa: 5,677 Km
 • Reabilitare sistem distribuție apa: 5,300 Km

Progres fizic la 31.03.2024: 0,00%
Progres financiar la 31.03.2024: 0,00%