Compania de Apă Buzău a organizat in data de 23.11.2023, în Sala de ședințe a Primăriei Râmnicu Sărat, o întalnire publică privind stadiul de implementare a contractului de lucrări CL 5 – ”Execuţie şi reabilitare foraje în localităţile: Râmnicu Sărat (Voetin), Valea Râmnicului, Grebănu,  execuţie şi reabilitare staţii de captare/ tratare apă potabilă/ gospodării de apă în localităţile: Râmnicu Sărat (Voetin), Puiești, Valea Râmnicului, Grebănu, Homeşti, Zăplazi, Livada, Răduceşti, Poşta, Băbeni,  şi reabilitare rezervoare Podgoria”.

Evenimentul face parte din acțiunile de promovare ale ”Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Buzău în perioada 2014-2020” pe care Compania de Apă Buzău îl implementează la nivelul întregului județ Buzău prin investiții ample in sistemele de alimentare cu apă și în sistemele de canalizare.

Scopul acestei întâlniri a fost de a informa părțile vizate cu privire la derularea Contractului de lucrări CL5, stadiul lucrărilor în execuție și complexitatea acestora.

La întâlnire au participat reprezentanți ai UAT-urilor beneficiare ale acestor investiții, cît și membri ai comunităților locale din localitățile Râmnicu Sărat, Grebănu, Puiești, Topliceni și Valea Râmnicului.